Ayrılık Büyüsü

Birbirlerini seven kişilerin, aralarını bozarak ayrılmalarına sebep verebilen bir büyü çeşididir. Sevdiğiniz kişinin önceleri birliktelik yaşadığı kişiler tarafından da yapılabilir, ya da sizin sevginizi kıskanıp çekemeyen kişiler tarafından da yapılabilir. Ayrıca AYRILIK BÜYÜSÜ, bir kişinin bulunduğu yerden, ailesinden, akrabalarından, işinden ve yaşadığı şehirden ayrılıp uzaklaşması için de yapılmaktadır, bu durum göz önünde bulundurularak yapılan ayrılık büyüsü mağduru kişi, yapılan büyünün etkisi öyle çok hisseder ki, her şeyden vazgeçip uzaklaşmak ister. AYRILIK BÜYÜSÜ yapılan bu kişi bulunduğu ortamdan ayrıldığı takdirde büyük bir rehavet ve rahatlama yaşar sıkıntılarından kurtulduğunu hisseder. Büyünün etkisiyle sevdiğinden ayrılan kişi, rahatlama hisseder, kurtulduğunu düşünerek hatadan döndüğünü düşünür, oysaki bu ayrılık büyüsü etkileri olduğunu bilemez.

Ayırma Büyüleri

Birçok sayıda, yapılışı farklı AYIRMA BÜYÜLERİvardır. Ayırma büyüleri kötü niyetle yapıldıkları için kara büyü sınıfına girmektedir. Birbirini seven kişiler için yapılmaktadır genellikle, eşleri, karı kocayı birbirinden ayırmak için, sevgili olan birbirini seven kişileri birbirinden ayırmak için yapılan bir büyü çeşididir. Büyü yapılan kişi veya kişilerin yapılan büyü sayesinde ruhsal dengeleri bozulmaya başlar, bilinçlerinde bir dengesizlik oluşmaya başlar ve bu sebeplerden dolayı kişi veya kişiler birbirlerinden nefret etmeye başlarlar. AYIRMA BÜYÜLERİ eğer ki tespit edildiği anda hemen bozulmasa daha sonrası için kötü sonuçlar doğuracak sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Ayırma büyüleri yapılan kişiler, ayrılmadan ilişkilerinde ne kadar sevgi ve bağlılık varsa, ayrıldıktan sonra da aynı değerde etkili olarak birbirlerinden nefret ederler.

Aşık Etme Büyüsü

Aşık etme büyüsü, genellikle kadınlara yapıldığı düşünülse de erkeklere de yapılabilmektedir, sadece tek değişiklik büyülerin yapılmasında ki farklılıktır. AŞIK ETME BÜYÜSÜ, adından da anlaşılacağı gibi bir kişiyi kendine veya başkasına aşık etmek olarak yapılmaktadır. Çeşitli büyü şekilleriyle insanlara aşık etme büyüleri yapılabilmektedir. Bu büyülerin başlıca olanları şunlardır, mum büyüsüyle aşık etme büyüsü yapılabilir, saç büyüsüyle aşık etme büyüsü yapılabilir, geri getirme büyüsü ile yapılan aşık etme büyüsü, tuz büyüsüyle aşık etme büyüsü yapılabilir, adet kanı büyüsüyle de aşık etme büyüsü yapılmaktadır. AŞIK ETME BÜYÜSÜ insanlar üzerinde çok büyük etkiler bırakabildiğinden bu büyü yapacak kişinin çok iyi bir medyum olmasına dikkat edilmelidir. Çok iyi sonuçlar almak mümkün olduğu kadar kötü sonuçlarda doğurabilir.

Aratma Büyüsü

İsminden de anlaşılacağı gibi ARATMA BÜYÜSÜ, bir kişinin, başka bir kişiyi kendisini araması için yapılan bir büyü çeşididir. Ayrılmış iki sevgiliden birinin, diğerinin kendisini araması için yapılabilir, kavgayla ayrılmış eşlerden birinin diğeri için büyüyü yaptırıp, kendisini aramasını beklemesi, birbirini seven akraba veya arkadaşların birbirlerine kendilerini arattırmak için yapmış oldukları büyü çeşidi gibi örnekler sıralayabiliriz. Büyünün amacı, birinin diğerini aramasıdır. Büyü yapılan kişide, arayacak olduğu kişi için bir özlem hissetmesi, sesini duymak istemesi, yüzünü görmek istemesi, o kişi için içinden geçen hislerden bir tanesi de özlem duymasıdır. ARATMA BÜYÜSÜ yapılan kişi, bu duygularla muhakkak aramak için çırpınır vaziyette çözümler arar. Bu büyü özellikle birbirinden farklı sebeplerle ayrılmış ama özlem duyan kişiler için geçerlidir.

Ara Bozma Büyüsü

Bu büyü çeşidi kara büyü kötü büyü sınıfına girmektedir. ARA BOZMA BÜYÜSÜ yapılışında birkaç farklı büyü yapılışı olmaktadır, yanı sıra ara bozma duası da yapılmaktadır. Ara bozma büyüsünün yapılma sebeplerinden en önemlisi, bir kişinin, sevdiği kişiyi,( yani sevgilisi, eşi, nişanlısı gibi) eğer sevmiş olduğu kişiyi elde edememişse bu büyüyü yaptırmasıdır. Yada büyüyü yaptırdığı kişinin başka bir ilişkisi varsa, kişiyle aralarını bozmak onları ayırıp kendisine dönmesi için yapılır. Asıl amaç sevgili olan veya eşlerin bir tanesini diğerinden soğutmak olarak söyleyebiliriz. ARA BOZMA BÜYÜSÜ veya ara bozma duasının etkilerini ortadan kaldırmak için muhakkak bu konu hakkında üstün bilgisi olan kişilere gidilerek yapılmalıdır aksi takdirde sonuçları kötü olabilmektedir.

Ara Açma Büyüsü

İsminden de anlaşılacağı gibi, ARA AÇMA BÜYÜSÜ, birbirini seven iki kişinin arasını açmak için yapılan büyü çeşididir. Evli olan eşlerin birbirleriyle sürekli kavga edip aralarının bozulması için, sevgili olup büyük aşklar yaşayan iki kişinin aralarını açarak birbirlerinden ayrılmalarını sağlamak gibi örneklerle anlatabiliriz bu büyünün kullanım yerlerini, Ayrıca arkadaşların, akrabaların kısacası birbirine yakınlığı olan kişilerin aralarını açmak için de bu büyü yapılabilir. ARA AÇMA BÜYÜSÜ çok tercih edilmemek üzere birçok medyum ve hoca tarafından kötü amaçlı olduğu için yapılmak istenmeyebilir. Ara açma büyüsüyle araları bozulmuş ayrılmış kişiler bu büyünün etkilerinden kurtulmak için muhakkak bu işin ilmini çok iyi bilen bir medyuma başvurarak çalışma başlatmalıdır.

Adet Kanı Büyüsü

Kara büyü grubunda yer alan bu büyü türü, bir kişiyi bağlamak için yapılmaktadır. Bu büyü yapıldıktan sonra, büyü kime yapıldıysa o kişinin etki alanlarına hemen tesir etmektedir. Genellikle kadınlar tarafından yapılmaktadır. Kadınlar tarafından erkekler için yapılan bu büyüye ADET KANI BÜYÜSÜ denmektedir. Bir erkeği kendisine bağlamak için yapılan bu büyü aynı zamanda erkeği bir kadından da ayırmak içinde tesir etmektedir. Birçok ailenin bu büyü yüzünden dağıldığı bilinmektedir. ADET KANI BÜYÜSÜ adından anlaşılacağı, gibi kadının adet kanından yapılmaktadır. Kullanılan adet kanı, büyü yapılmak istenen erkeğe içirilerek büyü süreci başlamış olur. Adet kanı büyüsünün neden bu yöntemle yapıldığına gelince, erkeğin, kadının dişiliğine hassasiyeti olması için en önemli büyü çeşidi olmasıdır.

41 Nohut Büyüsü

Çok eski bir tarihe sahip olan nohut büyüsü, günümüz itibarı ile birçok insan tarafından yaptırılmaktadır. 41 NOHUT BÜYÜSÜ adından da anlaşılacağı gibi 41 adet nohutla yapılmaktadır. Bu büyü çeşidi kişiyi kendisine aşık etme, sevdirme veya bağlama büyüsü olarak ta bilinir. Büyünün yapılabilmesi için muhakkak bu işi iyi tatbik edebilen, uzman bir ilimciye yani medyuma ihtiyaç vardır. Çünkü nohut büyüsü yapımında muhakkak okunması gereken özel dualar olduğundan, bu duaları sıradan insanların bilmesi mümkün değildir. Yapılan 41 NOHUT BÜYÜSÜ çok kısa sürede etkisini göstererek, yapılan kişi tarafından etkisi altına alınır. Bekar insanların sevdiğini kendisine aşık edip bağlamak için, evli insanların eşlerini kendilerine ve aile ortamına bağlılığını arttırmak için yapılan büyüdür.

41 İntikam Büyüsü

İntikam büyüleri, öç almak intikam almak istediğiniz kişiler için yaptırılır. Amacı kin besleyip nefret ettiğiniz kişiye acı çektirmek, yaşamını alt üst etmek içindir. 41 İNTİKAM BÜYÜSÜ kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır kişiye göre intikam büyüsü yapılmalıdır. Mesela kin beslediğiniz biri için yapılan intikam büyüsüyle, intikam almak için, yani kısasa kısas yöntemiyle yapılan büyüler farklılık göstermektedir. 41 İNTİKAM BÜYÜSÜ yani bu büyüyü yaptıran kişinin çok dikkatli olması gerekmektedir, aksi takdir de kötü sonuçlarla karşılaşılabilir, intikam büyüleri genellikle mumlarla ve sabunlarla yapılmaktadır, mumlarla yapılan büyülerde asıl amaç mum gibi içten içe eriyerek tükenmesini beklemektir, bu büyüye maruz kalan kişilerde, sonucu ölüme kadar giden tehlikeli durumlara maruz kalınabilmesidir.